top of page
Signing a Contract

Översättartjänster

Låt oss ta hand om dina franska översättningsuppgifter.

Skicka oss ditt arbete och boka ett samtal.

Översätt alla typer av innehåll

  • Delegera dina översättningsuppgifter till LuxuriousTranslate.​

  • Alla typer av format ingår:

  • Översättning av dokument

  • Handbok för anställda

  • Manualer och planer

  • Webbplats 

  • Innehåll i sociala medier

  • etc.

Ladda upp fil
Ladda upp fil

Thanks for submitting!

Ansvarsfriskrivning: Inga betalningar ingår i denna del av processen.

Syftet här är att vi ska utvärdera ditt arbete, dess komplexitet och den tid det tar att få det gjort.

Det andra syftet med detta avsnitt är att boka ett samtal med dig vid den tidpunkt som passar dig bäst, så att vi kan presentera oss, prata om ditt företags vision, mål och avslöja priset. 

 

Det är sedan upp till dig att välja om du väljer att arbeta med oss eller inte. 

Beskrivning

Gör dina viktiga dokument tillgängliga på olika språk för att möjliggöra effektiv kommunikation. 

Om du vill ha en effektiv kommunikation inom ditt företag måste du se till att varje partner förstår dina budskap och handlingar fullt ut. Delegera översättningen av din dokumentation till en professionell byrå.

bottom of page